Vítejte na našem eshopu, v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Návod na navijáky

NÁVOD K UŽÍVÁNÍ A ZÁRUČNÍ LIST NA RYBÁŘSKÉ NAVIJÁKY


Tento návod k užívání a záruční list je nedílnou součástí příslušenství každého navijáku, a proto dbejte na to, aby byl při prodeji řádně vyplněn ve všech bodech, jinak nebude možné při uplatněné reklamaci záruku na zboží uznat.

VŠEOBECNÉ INFORMACE


Rybářské navijáky, které uvádíme na trh, patří k nejkvalitnějším výrobkům svého druhu. Při jejich vývoji i výrobě bylo použito nejmodernějších technologií a materiálů, které zaručují dlouhou životnost a dobrou funkci při dodržování níže uvedených pravidel. Pro každý druh rybolovu lze zakoupit naviják odpovídajících vlastností k danému druhu lovu určený, a tím si zajistit splnění požadovaných a očekávaných funkcí. Důležitý je nejen výběr správného typu, ale i zvolení vhodné velikosti.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ


1. Upevnění na rybářský prut proveďte tak, že naviják zasunete do držáku v rukojeti prutu a s citem dotáhnete. Držení musí být pevné, naviják se nesmí v držáku volně pohybovat. 2. Navíjení vlasce proveďte tak, že vlasec protáhnete očky prutu a upevníte do cívky navijáku při odklopeném oblouku překlapěče, pak oblouk vraťte do původní polohy. Potom za mírného pnutí vlasce otáčejte kličkou a navíjejte vlasec na cívku až do jejího potřebného naplnění. Cívku nepřeplňujte, aby vlasec při nahazování z cívky nevylétával v chomáčích. U muškařských navijáků zpravidla musíte nejprve vyjmout cívku z korpusu, poté protáhnete podkladní šňůru vodícím očkem v korpusu a upevníte ji na cívku. Cívku opět umístíte do korpusu a kličkou za mírného pnutí navinete rovnoměrně vlasec a posléze i muškařskou šňůru, kterou na konec vlasce upevníte. U multiplikátoru protáhnete šňůru očkem řadiče nebo mezi předními spojovacími příčkami u typů bez řadiče. Vlasec upevníte na cívku a kličkou navinete za mírného tahu. 3. Při nahazování sekacím navijákem nejprve odklopte oblouk překlapěče, vlasec přidržujte prstem. Po nahození a současném uvolnění vlasce počkejte, až nástraha dopadne do vody. Pak vraťte oblouk překlapěče do původní polohy rukou nebo otočením kličky navijáku. U navijáku opatřeným pákovým systémem, který zároveň odklápí překlapěč a přidržuje vlasec, se provádí obsluha páky jedním prstem. S tímto mechanizmem pracujte citlivě, bez užití síly. Nahazování multiplikátorem je možné spolehlivě provádět jen vrhacím typem. Provádí se tak, že uvolníte palcem pojistku cívky, stejným palcem cívku přidržíte, provedete švih prutem za současného uvolnění cívky a po dopadu nástrahy pojistku cívky opět vrátíte do původní polohy otočením kličky. Lze použít i jinou techniku a uvolňovat pojistku, palcem až v okamžiku hodu. 4. Brzdu cívky nastavte úměrně k lovené rybě a síle vlasce. Nikdy ji však neutahujte naplno. Přiměřeně nastavená brzda pomáhá zdolávat rybu a zároveň chrání před poškozením vlasec, naviják i prut. Pokud máte naviják s únikovou brzdou, nastavte si ji minimálně tak, aby při jejím zapnutí se neodvíjela cívka s vlascem samovolně a nedošlo tím k nežádoucímu zamotání vlasce. Neprovádějte zásek se zapnutou únikovou brzdou a nikdy ji nezapínejte, je-li rotor navijáku v chodu. Zapnout ji můžete pouze tehdy, je-li rotor v klidu. Nedodržíte-li tuto podmínku, hrozí nebezpečí zničení přepínacího mechanizmu. Vypnout únikovou brzdu lze otočením kličky navijáku nebo ručně.
5. Po ukončení rybolovu naviják osušte a zbavte jeho povrch všech nečistot. Brzdu cívky zcela povolte a kličku sklopte. Kličku i oblouk překlapěče chraňte před nárazy.


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


Reklamační podmínky pro rybářské navijáky se řídí dle platného Občanského zákoníku. Firma Zebco Europe si vyhrazuje právo na posouzení případné reklamace.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


1. Řádně vyplněný záruční list. Při závadě v záruční době se obraťte na obchodníka, u kterého jste zboží zakoupili, s řádně vyplněným záručním listem. Zboží, které reklamujete do 30 dnů od zakoupení, dodávejte v originálním obalu. 2. Záruka se vztahuje na závady způsobené vadou materiálu nebo chybným zpracováním výrobku. 3. Jakékoliv opravy a úpravy může provádět jen autorizovaný servis. Navijáky jsou již z výroby promazány odpovídajícím tukem, a tak je nepřípustné na nich cokoliv otvírat, upravovat a opravovat v záruční době. V opačném případě dojde ke ztrátě záruky.


ZÁVADY NAVIJÁKŮ, NA KTERÉ SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE


Reklamace se nevztahuje na běžné opotřebení nebo menší závady, které nemají podstatný vliv na chod navijáku. Mezi tyto závady patří: 1. Šustění při navíjení. 2. Hlučný chod. 3. Vůle na cívce, na kličce navijáku, převodového ústrojí, rotoru. Tyto vůle jsou technologické. 4. Vada laku. Záruka se též nevztahuje na závady způsobené nedodržením návodu k použití či nesprávnou nebo nešetrnou manipulací s navijákem.


UPOZORNĚNÍ: Při nákupu si zboţí důkladně zkontrolujte. Případné výrobní vady neprodleně reklamujte. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.


VYPLNÍ PRODEJCE:


Název a typ navijáku:
Datum prodeje:
Razítko